Werknemersverzekeringen

Is een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt? Dan komt hij of zij in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Uw medewerker kan dan fors in inkomen achteruitgaan. U kunt voor deze risico’s een collectieve verzekering afsluiten voor uw medewerkers. Zo garandeert u ze, in geval van arbeidsongeschiktheid, een aanvulling op het inkomen. U biedt uw werknemers hiermee ook waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden.

Met het afsluiten van een WGA- en/of WIA-verzekering heeft u ook een nieuwe belanghebbende partij: uw verzekeraar. Bij (dreigende) instroom in de WIA heeft een verzekeraar er belang bij u te ondersteunen bij de re-integratie van een (ex)werknemer. Vaak zijn verzekeraars bereid om op basis van een kosten-batenanalyse bij te dragen aan uw interventie- of re-integratiekosten. Het afsluiten van een verzekering kan u dus ook een besparing opleveren.

Wilt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van een verzekering voor inkomen en zorg? Maak dan gebruik van onze expertise. We vergelijken producten van diverse maatschappijen voor u. Zo bent u zeker van een scherpe aanbieding die optimaal aansluit bij uw persoonlijke situatie. Bel (0186) 82 00 16 of mail naar info@overwater-pensioen.nl voor een afspraak of meer informatie.