Verzuimverzekering

Uw onderneming loopt financiële risico’s door zieke of arbeidsongeschikte werknemers. De eventueel te verzekeren risico’s zijn:

  • Loondoorbetaling voor vast personeel: de eerste twee jaar van ziekte
  • Loondoorbetaling via Ziektewet voor flex-personeel: tot einde contract
  • Ziektewetlasten na einde dienstverband tot twee jaar van ziekte
  • Premielasten of uitkeringslasten  voor vast- en flexpersoneel: het derde tot en met tiende jaar van arbeidsongeschiktheid.

Ook kunt u ervoor kiezen, als secundaire arbeidsvoorwaarde,  werknemers te verzekeren tegen een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wij bespreken met u aan tafel wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Dan adviseren wij u over een passende verzekeringsvorm en bijbehorende verzekeraar.