Werkgeversverzekeringen

Op het moment dat een medewerker zich ziek meldt, spelen er verschillende risico’s die uw onderneming kunnen raken. Hier vindt u een overzicht van de financiële risico’s die u als werkgever loopt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers:

  1. Loondoorbetalingsverplichting voor vast personeel: de eerste twee jaar van ziekte.
  2. Loondoorbetaling via Ziektewet voor flex-personeel: tot einde contract.
  3. Ziektewetlasten na einde dienstverband tot 104 weken.
  4. Premielasten of uitkeringslasten via de WGA voor vast- en flex-personeel: het derde tot en met tiende jaar van arbeidsongeschiktheid.

Het werkgeversrisico onder 1 en 2 kunt u verzekeren of voor eigen risico nemen. Voor de werkgeversrisico’s onder 3 en 4 heeft u eveneens een keuze: publiek verzekeren via het UWV óf het risico voor eigen risico nemen. Wanneer u eigenrisicodrager wordt, kunt u voor dit risico zelf een verzekering afsluiten. Wij helpen u graag met het inventariseren en adviseren.

Wilt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van een verzekering voor inkomen en zorg? Maak dan gebruik van onze expertise. We vergelijken producten van diverse maatschappijen voor u. Zo bent u zeker van een scherpe aanbieding die optimaal aansluit bij uw persoonlijke situatie. Bel (0186) 82 00 16 of mail naar info@overwater-pensioen.nl voor een afspraak of meer informatie.