Pensioenadvies

Pensioen is doorgaans de meest kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde waarvan de waarde vaak niet goed wordt ingeschat. Het is dus belangrijk dat er optimaal resultaat behaald wordt met deze investering. Het gekozen pensioensysteem, de gekozen uitvoerder en de gekozen financieringswijze spelen hier, voor zowel de werkgever als de werknemers, een belangrijke rol. De beste pensioenregeling sluit aan op uw situatie, uw verwachtingen en uw visie. Als onafhankelijke pensioenadviseurs zorgen wij daarvoor.

Een goed pensioen komt tot zijn recht met een efficiënte administratie en een goede pensioencommunicatie. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over collectief pensioen, neem contact met ons op via email info@overwater-pensioen.nl of bel: (0186) 820016.

Pensioenbeheer

Na het adviseren en opzetten van een pensioenregeling start vaak een ingewikkeld administratieproces. Het beheren van een collectieve pensioenregeling is namelijk veel meer dan alleen het aan- en afmelden van deelnemers. Wij verzorgen de mutaties, begeleiden en adviseren bij waardeoverdracht, beantwoorden telefonisch de vragen van uw medewerkers en bieden ondersteuning bij echtscheiding en pensionering. Kortom, wij spreken van pensioenmanagement om het pensioen voor uw werknemers blijvend in beeld te houden.

Pensioencommunicatie

U bent het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers. Als werkgever moet u uw werknemers niet alleen informeren over de pensioenregeling. U bent ook verantwoordelijk voor het ‘pensioenbewustzijn’ van uw werknemers. Wat houdt dat precies in? Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw werknemers meer aandacht voor en inzicht in hun pensioen krijgen. En dat zij bij bepaalde gebeurtenissen begrijpen hoe hun pensioen daardoor wordt beïnvloed. Dit zijn geweldige momenten om via pensioencommunicatie, de waarde van de pensioenregeling aan uw werknemers te laten zien. Met onze duidelijke toelichting en ondersteuning zal het pensioen bij uw werknemers gaan leven. En daarbij voldoet u meteen aan de regels die de wet aan pensioencommunicatie stelt.

Momenten waarop pensioencommunicatie van grote waarde is:

Bij aanvang van het dienstverband

  • Toelichting van de pensioenregeling
  • Vrijwillige keuzes die gemaakt kunnen worden
  • Mogelijkheden van waardeoverdracht, en vooral het advies aan de nieuwe deelnemer

Wijzigingen tijdens het dienstverband die van invloed zijn op de pensioenregeling

  • Salariswijzigingen
  • Meer of minder werken
  • Uit dienst gaan

Wijzigingen in de privésfeer

  • Zoals trouwen, samenwonen, kinderen krijgen echtscheiding, onbetaald verlof, ouderschapsverlof etc..

Wijzigingen in de gezondheidssituatie van de werknemer

  • Zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Bij het bereiken van de pensioenleeftijd moeten alle belangrijke keuzes al ruim van te voren zijn gemaakt!
Vaak wordt door werknemers veel te laat naar de pensioensituatie gekeken waardoor onwenselijke verrassingen kunnen ontstaan. Indien een werknemer met pensioen gaat, moet zijn pensioensituatie al vele jaren helder zijn. Voor een optimale pensioenplanning worden 15 jaar vóór de pensioendatum al de eerste keuzes gemaakt die jaarlijks bijgesteld en uitgebreid worden. Zo groeit uw werknemer gecontroleerd en bewust naar zijn pensioenleeftijd.

Een goed pensioen komt tot zijn recht met goede pensioencommunicatie en een efficiënte administratie.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over collectief pensioen, neem contact met ons op via email info@overwater-pensioen.nl of bel: (0186) 820016.