Pensioen voor de particulier

Een pensioenadviesvraag door particulieren betreft aanvullend pensioen, het voorzien in  een  nabestaandenpensioen bij overlijden of het vrijvallen van een lijfrenteverzekering.  Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn  en wat uw pensioensituatie is. Dan vertalen wij uw wensen en behoeften in een advies voor de gewenste pensioenvoorziening.  Bij het advies betrekken wij  de fiscale mogelijkheden zoals het op uw belastbaar inkomen in mindering brengen van de inleg.