Pensioen voor de ZZP’r

Bij het zelfstandig ondernemen pas ook het kiezen van een goede pensioenvoorziening. Deze bestaat uit een toekomstig pensioen en zo nodig een nabestaandenregeling bij overlijden. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn  en wat uw huidige pensioensituatie is. Daarna vertalen wij uw wensen en behoeften in een advies voor de gewenste pensioenvoorziening.