Pensioen voor de DGA

Bij goed ondernemerschap past ook het kiezen van een goede pensioenvoorziening voor uzelf. Deze bestaat uit een toekomstig pensioen en zo nodig  een nabestaandenregeling bij overlijden. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn  en wat uw huidige pensioensituatie is. Daarna vertalen wij uw wensen en behoeften in een advies voor de gewenste pensioenvoorziening.