14-05-2018

Op 1 april 2017 is de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” in werking getreden. Deze wet loopt door tot 1 januari 2020 en is voor veel DGA’s met pensioen in eigen beheer nog steeds actueel. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan het onderdeel uitfaseren van het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). DGA’s met een pensioen in eigen beheer hebben vóór 1 juli 2017 hun pensioenopbouw moeten staken waarna een keuze gemaakt moest worden met “wat te doen met het pensioen”. Tot 1 januari 2020 geldt een overgangsperiode waarin de DGA zijn pensioen in eigen beheer kan afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Ook heeft de DGA de keuze om niets te doen en zijn premievrije pensioen in zijn BV te laten staan als pensioen, eventueel jaarlijks geïndexeerd.

Wij zullen alle drie de opties voor de DGA kort bespreken.

Keuze 1 Het premievrije opgebouwde pensioen in de BV laten staan

Het tot uiterlijk 1 juli 2017 opgebouwde pensioen mag in eigen beheer blijven staan. De BV wikkelt dit ‘premievrije’ pensioen dan af zoals tussen de DGA en zijn BV is afgesproken. Overigens mag de DGA zijn pensioenaanspraak ook overdragen naar een pensioenverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, nu of in de toekomst. Indien gewenst, mag de pensioenaanspraak jaarlijks met maximaal 3% worden geïndexeerd. Hiermee behoudt het pensioen zijn waarde en kan er jaarlijks nog extra gedoteerd worden aan de pensioenvoorziening. Het nadeel om het pensioen in de BV te laten staan is een eventuele beperking van de uitkering van dividend aan de aandeelhouder(s). De fiscus heeft aangegeven dat er pas dividend mag worden uitgekeerd indien de pensioenaanspraak volledig is gefinancierd.

Keuze 2 Afkopen van het opgebouwde pensioen

De DGA heeft ook de mogelijkheid om zijn opgebouwde pensioen tot 1 januari 2020 fiscaal gefaciliteerd af te kopen. Bij afkoop kan een korting gelden op de grondslag voor de loonheffing over de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. De korting bedraagt 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Over de groei van de fiscale pensioenvoorziening vanaf 2016 dient 52% belasting te worden betaald. Voordat de keuze tot afkoop wordt gemaakt is het van belang om een duidelijk rekensom te maken of het inderdaad wel voordelig is om het pensioen af te kopen. Voordeel van het afkopen is dat het pensioen geen beperking meer hoeft te zijn van een dividenduitkering. Nadeel is dat er in één keer met de fiscus moet worden afgerekend en dat er geen of minder pensioeninkomen in Box-1 zal zijn vanaf pensioendatum.

Keuze 3 Omzetten in een oudedagsverplichting

De DGA kan zijn pensioen in eigen beheer ook omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). De fiscale balanswaarde op het moment van omzetting wordt dan een oudedagsverplichting dat uiterlijk twee maanden na de AOW-leeftijd ingaat met een uitkeringsduur van 20 jaar. Ook kan de DGA zijn ODV voorziening (deels) afstorten in een lijfrentevoorziening waarmee meer mogelijkheden ontstaan in de uitkeringsperiode. Nadeel hiervan is dat er ook daadwerkelijk moet worden afgestort bij een bank of verzekeraar.

Conclusie

De pensioenopbouw van de DGA in eigen beheer is niet meer mogelijk. Bestaande pensioenen mogen blijven staan of kunnen worden uitgefaseerd (afkoop of omzetting in een ODV). Het gevolg hiervan is dat de DGA vanaf 1 juli 2017 geen pensioenopbouw meer heeft en geen Box-1 inkomen meer opbouwt vanaf zijn pensioendatum. Dit kan op zich prima zijn, maar kan ook niet goed uitpakken voor DGA’s. Van belang is dat DGA’s met pensioen in eigen beheer goed advies inwinnen over het uitfaseren van hun pensioen in eigen beheer én nagaan wat de best passende mogelijkheden zijn voor verdere pensioenopbouw. Daarnaast is het van belang om de dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid goed onder de loep te nemen. Dit zijn twee zaken die bij DGA’s nog al eens onderbelicht blijven.

Voor verdere informatie of een deskundig advies kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer 0186-82 00 16 of email martin@overwater-pensioen.nl.