Inkomen en verzuim

Als ondernemer loopt u financiële risico’s met zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Kortdurend ziekteverzuim vangt u waarschijnlijk nog op, maar wat als het een paar maanden duurt? Of jaren? U bent na twee jaar loondoorbetaling ook nog eens 10 jaar (!) financieel verantwoordelijk als een ex-werknemer arbeidsongeschikt wordt en in de WGA (Werkhervattingskas Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) belandt. Als specialisten op het gebied van inkomen- en zorgverzekeringen hinelpen wij graag met de inventarisatie van uw risico’s en met het juiste advies. Voor werkgevers, werknemers en ondernemers kunnen wij tevens passende verzekeringen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bieden.

Werkgeversverzekeringen

Op het moment dat een medewerker zich ziek meldt, spelen er verschillende risico’s die uw onderneming kunnen raken. Hier vindt u een overzicht van de financiële risico’s die u als werkgever loopt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers:

  1. Loondoorbetalingsverplichting voor vast personeel: de eerste twee jaar van ziekte.
  2. Loondoorbetaling via Ziektewet voor flex-personeel: tot einde contract.
  3. Ziektewetlasten na einde dienstverband tot 104 weken.
  4. Premielasten of uitkeringslasten via de WGA voor vast- en flex-personeel: het derde tot en met tiende jaar van arbeidsongeschiktheid.

Het werkgeversrisico onder 1 en 2 kunt u verzekeren of voor eigen risico nemen. Voor de werkgeversrisico’s onder 3 en 4 heeft u eveneens een keuze: publiek verzekeren via het UWV óf het risico voor eigen risico nemen. Wanneer u eigenrisicodrager wordt, kunt u voor dit risico zelf een verzekering afsluiten. Wij helpen u graag met het inventariseren en adviseren.

Werknemersverzekeringen

Is een werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt? Dan komt hij of zij in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Uw medewerker kan dan fors in inkomen achteruitgaan. U kunt voor deze risico’s een collectieve verzekering afsluiten voor uw medewerkers. Zo garandeert u ze, in geval van arbeidsongeschiktheid, een aanvulling op het inkomen. U biedt uw werknemers hiermee ook waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarden.

Met het afsluiten van een WGA- en/of WIA-verzekering heeft u ook een nieuwe belanghebbende partij: uw verzekeraar. Bij (dreigende) instroom in de WIA heeft een verzekeraar er belang bij u te ondersteunen bij de re-integratie van een (ex)werknemer. Vaak zijn verzekeraars bereid om op basis van een kosten-batenanalyse bij te dragen aan uw interventie- of re-integratiekosten. Het afsluiten van een verzekering kan u dus ook een besparing opleveren.

Ondernemersverzekeringen

U kunt als zelfstandig ondernemer of DGA natuurlijk ook arbeidsongeschikt worden. Ook voor u zijn er passende verzekeringsoplossingen waarmee u uzelf een inkomen garandeert in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wilt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van een verzekering voor inkomen en zorg? Maak dan gebruik van onze expertise. We vergelijken producten van diverse maatschappijen voor u. Zo bent u zeker van een scherpe aanbieding die optimaal aansluit bij uw persoonlijke situatie. Bel (0186) 82 00 16 of mail naar info@overwater-pensioen.nl voor een afspraak of meer informatie.