Collectief pensioencommunicatie

U bent het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers. Als werkgever moet u uw werknemers niet alleen informeren over de pensioenregeling. U bent ook verantwoordelijk voor het ‘pensioenbewustzijn’ van uw werknemers. Wat houdt dat precies in? Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw werknemers meer aandacht voor en inzicht in hun pensioen krijgen. En dat zij bij bepaalde gebeurtenissen begrijpen hoe hun pensioen daardoor wordt beïnvloed. Dit zijn geweldige momenten om via pensioencommunicatie, de waarde van de pensioenregeling aan uw werknemers te laten zien. Met onze duidelijke toelichting en ondersteuning zal het pensioen bij uw werknemers gaan leven. En daarbij voldoet u meteen aan de regels die de wet aan pensioencommunicatie stelt.

Momenten waarop pensioencommunicatie van grote waarde is:

Bij aanvang van het dienstverband

  • Toelichting van de pensioenregeling
  • Vrijwillige keuzes die gemaakt kunnen worden
  • Mogelijkheden van waardeoverdracht, en vooral het advies aan de nieuwe deelnemer

Wijzigingen tijdens het dienstverband die van invloed zijn op de pensioenregeling

  • Salariswijzigingen
  • Meer of minder werken
  • Uit dienst gaan

Wijzigingen in de privésfeer

zoals trouwen, samenwonen, kinderen krijgen echtscheiding, onbetaald verlof, ouderschapsverlof etc..

Wijzigingen in de gezondheidssituatie van de werknemer

zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Het bereiken van de pensioenleeftijd waarop belangrijke keuzes gemaakt moeten zijn!

Vaak wordt door werknemers veel te laat naar de pensioensituatie gekeken waardoor onwenselijke verrassingen kunnen ontstaan. Indien een werknemer met pensioen gaat, moet zijn pensioensituatie al vele jaren helder zijn. Voor een optimale pensioenplanning worden 15 jaar vóór de pensioendatum al de eerste keuzes gemaakt die jaarlijks bijgesteld en uitgebreid worden. Zo groeit uw werknemer gecontroleerd en bewust naar zijn pensioenleeftijd.

Een goed pensioen komt tot zijn recht met goede pensioencommunicatie en een efficiënte administratie.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over collectief pensioen, neem contact met ons op via email info@overwater-pensioen.nl of bel: (0186) 820016.