Collectief pensioen

Pensioen is  de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Van belang bij het vervullen van vacatures en  optimaliseren van bestaande arbeidscontracten. Ons advies ziet op de te kiezen  pensioentoezegging,  de te kiezen uitvoerder en manier van financieren.

Na het tot stand komen van  een pensioenregeling moet deze worden onderhouden.  Dit bestaat uit financieel administratief beheer, het verwerken van wijzigingen door het komen of gaan van werknemers, het begeleiden en adviseren bij waardeoverdracht en het beantwoorden van vragen van uw medewerkers. Wij verzorgen dit onderhoud op basis van een vast bedrag per werknemer (abonnement).