01-03-2018

Veel werknemers nemen deel aan een pensioenregeling. Als ze overlijden, krijgt hun partner een partnerpensioen. Goed geregeld toch? Lang niet altijd. Partnerpensioen wordt niet in elke situatie uitgekeerd en vaak valt de uitkering tegen. Zes situaties waarbij het partnerpensioen (veel) minder kan zijn dan gedacht.

Samenwonen

Stellen die ongehuwd samenwonen hebben niet altijd automatisch recht op partnerpensioen. Vaak wordt een notarieel samenlevingscontract gevraagd en moet de samenwonende partner aangemeld worden. Anders bestaat er geen dekking op partnerpensioen. Ook niet als u al 10 jaar samenwoont.

Eigen inkomen? Geen ANW

Vroeger kregen alle weduwen een nabestaandenuitkering van de overheid. Tegenwoordig krijgen nabestaanden alleen nog een volledige ANW-uitkering als ze kinderen onder de achttien jaar hebben en hun eigen inkomen heel laag is. Zodra een nabestaande partner zelf meer dan zo’n € 800,– bruto verdient, wordt er gekort op de ANW. Bij een inkomen vanaf zo’n € 2500,– krijgt u helemaal geen ANW. In bestaande pensioenregelingen kan vaak vrijwillig een ANW-dekking meeverzekerd worden.

Salaris meer dan € 105.075,– per jaar?

Sinds 2015 geldt een maximum jaarsalaris (€ 105.075,–) voor pensioenopbouw. Over het hogere salaris wordt geen pensioen opgebouwd en bestaat er ook geen dekking van een partnerpensioen waardoor er een tekort in partnerpensioen ontstaat.

Groot leeftijdsverschil? Lagere uitkering

Sommige pensioenregelingen keren een lager partnerpensioen uit bij een groot leeftijdsverschil tussen de partners. Het betreft hier dan een verschil van 10 jaar of meer. Het pensioenfonds kort dan op de hoogte van het partnerpensioen. In nieuwe pensioenregelingen mag dat niet meer, maar in oudere pensioenregelingen staat deze clausule er nog wel eens in.

Partnerpensioen op risicobasis? Na pensioen geen partnerpensioen

Ouderdomspensioen wordt altijd opgebouwd, maar het partnerpensioen niet altijd. Als het partnerpensioen verzekerd is op risicobasis, wordt dit alleen uitgekeerd zolang u nog niet met pensioen bent. Als de partner overlijdt terwijl hij met pensioen is, krijgt de partner geen of een veel lager nabestaandenpensioen.

Ex-partners? Het partnerpensioen wordt verdeeld

Als er een ex-partner is, bestaat de kans dat de huidige partner en de ex-partner het partnerpensioen moeten delen of dat de nieuwe partner zelfs helemaal geen partnerpensioen meer krijgt. Dit hangt overigens af van de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt zijn.

Kortom, het partnerpensioen wordt vaak vergeten waarbij ten onrechte gedacht wordt dat dit wel in orde zal zijn indien men deelneemt in een pensioenregeling. Niets is minder waar. Maar hoe komt u er nu achter hoe het met uw partnerpensioen zit? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen uw partner ontvangt als u overlijdt. U kunt inloggen met uw DigiD-code.

Wilt u meer weten over dit onderwerp dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor of mail naar martin@overwater-pensioen.nl