12-12-2017

Door de stijgende levensverwachting van mensen zal vanaf 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar verhoogd worden. Wij krijgen hierover vaak vragen zoals het ‘hoe en waarom’ van het regelmatig verhogen van de pensioenleeftijd en of dit ook geldt voor de AOWleeftijd? Door de regelmatige verhoging wordt de roep om een flexibele AOW-leeftijd ook steeds groter, speciaal voor mensen met een zwaar beroep.

Sinds 2012 hebben we twee pensioenleeftijden, één voor de AOW en één voor het aanvullende pensioen dat u via uw werkgever en/of via een lijfrente opbouwt. Tot 2012 was dit eigenlijk ook al het geval, maar toen waren beide pensioenleeftijden gelijk, namelijk 65 jaar.

Doordat mensen alsmaar ouder worden, moet het AOW-pensioen steeds langer worden uitgekeerd. Om de AOW te kunnen blijven financieren wordt om die reden de AOW-leeftijd jaarlijks in stapjes van drie maanden verhoogd. In 2022 zal de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden zijn. Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de AOW-leeftijd in 2040 naar verwachting al 69,5 jaar zal zijn. Op verschillende websites kunt u uw AOW-leeftijd berekenen. Bijvoorbeeld op: https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd.

In de Tweede Kamer worden regelmatig vragen gesteld aan Minister Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de AOW-leeftijd flexibel te maken. Mensen kunnen dan zelf besluiten om de AOW eerder of later in te laten gaan. Door de AOW eerder in te laten gaan zal de AOW-uitkering lager worden, en vice versa. Minister Klijnsma heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en gevolgen van een flexibele AOW-leeftijd. Hieruit blijkt, dat de AOW maximaal vier maanden eerder zou kunnen ingaan voordat deze onder het sociaal minimum zakt. En dat is de ondergrens omdat de overheid dan financieel zou moeten bijspringen. Deze flexibele vier maanden blijkt daarnaast geen effect te hebben op de keuze van de mensen voor het vervroegen van de pensioendatum. Daar tegenover staan wel hoge extra uitvoeringskosten waardoor Minister Klijnsma heeft besloten dat de AOW-leeftijd niet flexibel zal worden.

Om het overzicht over uw pensioen te houden, kunt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl informatie vinden van al uw opgebouwde pensioenen en vindt u ook uw voorlopige AOW leeftijd. Met een beetje ‘pech’ ziet u een pensioen op uw 60ste, 62ste, 65ste, 67ste, 68ste en daartussen ook nog een AOW-leeftijd. Al met al kan ik mij voorstellen dat dit nog niet het gewenste inzicht in uw pensioen geeft. Indien u een specifiekere pensioenplanning wenst, dan bent u uiteraard altijd welkom op ons kantoor in Mijnsheerenland. Of u kunt contact met mij opnemen via martin@overwater-pensioen.nl.